Борба за имунизацију

Изјава Удружења педијатара Србије о вакцинацији

Имунизација је процес стварања имунитета, тј. способности организма да се одбрани од различитих болести – вирусних, бактеријских и гљивичних инфекција, као и свих штетних, како биолошких, тако и хемијских материја. Имунизација може бити активна и пасивна. Активна имунизација (вакцинација) је постпупак контролисаног уношења у организам измењених микроорганизама или њихових продуката, с циљем да се подстакне заштитни имунски одговор самог организма. Тада се развија отпорност према том узрочнику и случају поновног контакта спречава се развој болести. Пасивна имунизација представља примену готових антитела или серума особе која је била изложена инфективном агенсу, чиме се обезбеђује привремена заштита. Такође, пасивна имунизација може да се одвија природним путем, преласком са мајке на дете преко постељице или дојењем, преко мајчиног млека. Захваљујући томе дете у првих неколико месеци живота има додатну заштиту од неких заразних болести.
Алктивна имунизација је једна од најефективнијих и најефикаснијих мера примарне превенције, којом се остварује заштита становништва од заразних болести, тј. достизање и одржавање колективног имунитета. Уколико је већина популације у заједници вакцинисана против неке болести, целокупна заједница ће бити заштићена (укључујучи и оне који нису примили вакцину због здравствених разлога). С тога, ова медицинска интервенција штити и појединца и целу заједницу.
Вакцине имају посебно значајну улогу у смањењу смртности и очувању здравља деце. Захваљујући вакцинацији, многе некада смртоносне болести су данас су врло ретке, међутим нису потпуно искорењене. У нашој земљи, спровођење вакцинације је регулисано Законом о заштити становништва од заразних болести, а према Правилнику о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести. Заразне болести против којих се спроводи вакцинација су – туберкулоза, дифтерија, тетанус, дечија парализа, велики кашаљ, мале богиње, рубеола, заушке, хепатитис Б, обољења изазвана Хемофилусом инфлуенце тип б и обољења изазвана Стрептококом пнеумоније.
Упркос доказаној користи имунизације, у последњих неколико година снижена је стопа обухвата деце обавезном вакцинацијом, што је резултовало појавом епидемија малих богиња, заушки и великог кашља, уз повећање броја спорадичног оболевања од болести које се могу спречити вакцинацијом. Проблем представља и актуелна епидемиолошка ситуација изазвана новим коронавирусом, због чега је делом додатно смањен.обухват вакцинације деце
С идејом да се пажња опште јавности и здравствених радника усмери на значај имунизације, 2005. године Светска здравствена организација је покренула иницијативу за организовање Недеље имунизације, која се сваке године обележава последње недеље априла.
Удружење педијатара Србије се од свог настанка залагало за имунизацију деце. Ова тема је и раније била заступљена на посебно организованим стручним скуповима, али је континуирана активност у кампањи Борба за имунизацију формално установљена на 18. семинару Педијатријске школе Србије 2015. године. Тада је одржан Округли сто, након чега су донети следећи закључци: да је потребно да се обезбеди редовно снабдевање вакцинама, правовремено и у довољним количинама на свим вакциналним пунктовима; да се формирају Национални саветодавни комитет за имунизацију; да се предузму мере за усклађивање броја адекватно оспособљених лекара у примарној здравственој заштити деце и омладине са објективним потребама. Педијатри Србије су тада изразили своју спремност да се и даље бескомпромисно боре за промоцију имунизације у јавности, а против свих видова деловања антивакциналног лобија. Након овог састанка упућено је и писмо Министру здравља за изнетим проблемима и закључцима.
Педијатри Србије су још једном исказали своју одлучност у борби усвајањем Изјаве педијатара Србије о вакцинацији деце. на научно-стручном састанку, 48. педијатријски дани Србије у Нишу, 2017. године. У Изјави су позвани сви надлежни државни органи да приступе изради националног акционог плана за сузбијање активности и утицаја антивакциналног деловања, као и релевантни друштвени чиниоци, укључујући и медије, на заједничко деловање у изградњи позитивних ставова према вакцинацији као једном од највећих достигнућа савремене медицине.
На иницијативу Лекарске коморе Србије, угледни представници државних, научних, образовних институција и струковних комора у здравственом систему Србије потписали су, 30. јануара 2018. године, заједничку Декларацију о подршци вакцинацији
Вакцинација има незамењиву улогу у заштити деце и целе популације од заразних болести. Борба за имунизацију заправо представља борбу за остваривање права детета на здравље, развој и одрастање. Цена пропуста у вакцинацији је превисока, а може се лако избећи одговорним понашањем родитеља, целог здравственог система и друштва у целини.

Вакцинација​

Вакцинација деце у време пандемије ковида-19

Како се доказује да су вакцине безбедне?

Шта су састојци вакцина?

Како вакцине утичу на имунитет?

Зашто је распоред вакцинације такав?

А шта је са аутизмом?