Udruženje pedijatara Srbije sa zadovoljstvom  Vas poziva  na:

2 6 . S E M I N A R  P E D I J A T R I J S K E  Š K O L E  S R B I J E 

koji će biti održan od 11. do 15. juna 2024. 

Pedijatrijska škola Srbije, koja je u 2023.godini obeležila jubilej – dvadeset i pet godina postojanja, nastavlja da neguje tradiciju i jača reputaciju najznačajnijeg stručnog sastanka iz oblasti pedijatrije u regionu. Osnivač i organizator Škole, Udruženje pedijatara Srbije, za 2024.godinu najavljuje još jednu priliku za susret kolega iz zemlje i inostranstva tokom koje će biti prezentovana naučna saznanja iz različitih oblasti pedijatrije i bez sumnje unapređena oblast zdravstvene zaštite dece i omladine.

 

Dvadeset i šesti SEMINAR PEDIJATRIJSKE ŠKOLE SRBIJE biće održan od 11. do 15. juna 2024.godine na Zlatiboru, u hotelu Mona.

 

Pozivamo Vas da prijavite Vaše učešće po povlašćenim cenama u periodu rane kotizacije (do 30. aprila), odabirom opcije „registracija“. Smeštaj
učesnika je planiran u hotelu Mona i u hotelu Zlatibor. Posebne pogodnosti imaju lekari na specijalizaciji.

 

„Medicina zasnovana na dokazima, razmena profesionalnih znanja u oblasti pedijatrije i jačanje kompetencija kolega iz zemlje i regona – to je „model“ prema kom pripremamo svaku Pedijatrijsku školu, s namerom da kvalitetom programa, odabirom predavača i u tehničkom smislu napravimo unapređenja u odnosu na prethodni seminar. U ime stručnog tima koji vredno radi na pripremi 26. po redu Pedijatrijske škole Srbije, ulažući svoju energiju, entuzijazam,  vreme i znanje, pozivamo Vas da učestvujete na skupu“.

 

 

0
TEMATSKIH OBLASTI
0
PREDAVAČA
0 +
UČESNIKA