Континуирана едукација

Удружење педијатара Србије / Секција за неонатологију

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ВЕЗАНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕПОРУКА УДРУЖЕЊА ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ*

Став експертске групе о примени пробиотика код новорођене деце*

Удружење педијатара Србије и Катедре педијатрије

медицинских факултета у Србији

ПЕДИЈАТРИЈА, друго допуњено издање

• Одлукама надлежних органа свих медицинских факултета у
Србији друго допуњено издање Педијатрије одобрено је као
уџбеник за последипломско усвршавање лекара
Два тома, 39 поглавља, 2050 страница
Излази из штампе 14. јуна 2022. године

За чланове Удружења педијатара Србије посебан попуст у
редовној продаји