Удружење педијатара Србије

Previous slide
Next slide

О нама

Удружење педијатара Србије је удружење лекара педијатара који живе на територији Републике Србије и који се слободно и добровољно удружују ради редузимања активности на остваривању одређених циљева и задатака утврдјеним овим Статутом, организују заједнички рад, преузимају права и обавезе у складу са овим Статутом и другим општим актима којима се уређују питања унутрашње органиyације рада и међусобни односи чланова удружења, а у складу са законом и другим прописима (члан 1 Статута Удружења).

– Унапређење квалитета здравствене заштите деце и адолесцената у Републици Србији

– Организовање едукативних обука за педијатре (конгреси, конференције, стручни скупови, вебинари) у циљу подстицања размене искустава, знања, добре праксе и информација о најновијим медицинским и доктринарним стандардима који се односе на здравствену заштиту деце и адолесцената

-Подизање свести јавности о значају континуиране и адекватне бриге о здрављу деце и адолесцената, укључујуц́и промоцију рутинске вакцинације као једне од најважнијих јавно-здравствених процедура

– Едукација свих кадрова који су директно или индиректно везани за здравствену заштиту деце и омладине

– Комуникација са органима извршне власти и указивање на проблеме у здравственој заштити деце

– Међународна сарадња са сличним организацијама

– Адекватна, доступна и ефикасна здравствена заштита за свако дете у Србији

– Стимулативно радно окружење за сваког педијатра у Србији, које подстиче професионални и лични напредак

Председништво Удружења педијатара Србије

Проф. др Радован Богдановић

Почасни Председник УПС

Проф др Недељко Радловић​

Почасни члан Председништва УПС

Проф. др. Georgios Konstantinidis

Председник
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
srbgeorgios@gmail.com

Др Срђан Вукашиновић

Заменик председника
Краљево
srdjanvu66@gmail.com

237A3545

Мр. сц. Мед. Горан Вукомановић

генерални секретар Универзитетска дечја клиника, Београд
pedijatar.goran@gmail.com

Др. Горан Младенов

Дом Здравља Лесковац
g.mladenov61@gmail.com

Прим. др Душан Велисављев

Општа болница, Зрењанин
fcoffice@ptt.rs

Др Андреа Ђуретић

Институт за здравствену заштиту
деце и омладине Војводине, Нови Сад
andrea.nikic89@gmail.com

Проф. др Снежана Марковић

Косовска Митровица
snezana.markovic.jovanovic@gmail.com

Проф. др Јелена Војиновић​

Дечја интерна клиника КЦ, Ниш
vojinovic.jelena@gmail.com

Проф. др Зоран Игрутиновић

Дечија клиника Крагујевац
igzor@medf.kg.ac.rs

Доц. др Јелена Мартић

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије, Београд
jelena@net2yu.net

Асист. др сци мед. Невенка Јовичић

Универзитетска дечја клиника – Београд
jovicic.nevena@gmail.com

Чланство

Чланарина за 2022. годину: 100 динара месечно, тј. 1200 динара на годишњем нивоу

Плаћеном чланарином обезбеђујете попуст од 10% на износ котизација на скуповима које организује Удружење педијатара Србије

Уплату извршити на рачун број: 265-1100310004301-47 Удружење педијатара Србије, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Пријава за чланство у Удружењу педијатара​

Статут Удружења педијатара

Скупштина Удружења педијатара Србије је дана 9.06. 2019. године, у складу са законским овлашћењима, донела Статут Удружења педијатара Србије, чијим ступањем на снагу престаје да важи Статут Удружења педијатара Србије од 22.09.2018.

Правилник о признањима

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА УДРУЖЕЊА ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ

Удружење педијатара Србије