Удружење педијатара Србије

Претходна
Следећи

О нама

Удружење педијатара Србије је удружење лекара педијатара који живе на територији Републике Србије и који се слободно и добровољно удружују ради редузимања активности на остваривању одређених циљева и задатака утврдјеним овим Статутом, организују заједнички рад, преузимају права и обавезе у складу са овим Статутом и другим општим актима којима се уређују питања унутрашње органиyације рада и међусобни односи чланова удружења, а у складу са законом и другим прописима (члан 1 Статута Удружења).

– Унапређење квалитета здравствене заштите деце и адолесцената у Републици Србији

– Организовање едукативних обука за педијатре (конгреси, конференције, стручни скупови, вебинари) у циљу подстицања размене искустава, знања, добре праксе и информација о најновијим медицинским и доктринарним стандардима који се односе на здравствену заштиту деце и адолесцената

-Подизање свести јавности о значају континуиране и адекватне бриге о здрављу деце и адолесцената, укључујуц́и промоцију рутинске вакцинације као једне од најважнијих јавно-здравствених процедура

– Едукација свих кадрова који су директно или индиректно везани за здравствену заштиту деце и омладине

– Комуникација са органима извршне власти и указивање на проблеме у здравственој заштити деце

– Међународна сарадња са сличним организацијама

– Адекватна, доступна и ефикасна здравствена заштита за свако дете у Србији

– Стимулативно радно окружење за сваког педијатра у Србији, које подстиче професионални и лични напредак

Председништво Удружења педијатара Србије

Проф. др. Georgios Konstantinidis

председник Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Проф. др. Слободан Обрадовић​

заменик председника Педијатријска клиника КЦ, Крагујевац

Мр. сц. Мед. Горан Вукомановић

генерални секретар Универзитетска дечја клиника, Београд

Др. Славица Рашајски

Дом здравља, Нови Сад

Прим. др Душан Велисављев

Општа болница, Зрењанин

Проф. др Драгана Вујић​

Институт за здравствену заштиту мајке и детета србије "Др Вукан Чупић", Београд

Мр. сц. мед. Миланко Чукановић​

Специјална болница "Буковичка бања", Аранђеловац​

Др сц. мед. Невенка Добричић Чеврљаковић​

Општа болница, Крушевац

Проф. др Јелена Војиновић​

Дечја интерна клиника КЦ, Ниш​

Др Горан Младенов​

Дом здравља, Лесковац​

Проф. др Драгица Одаловић

Чланство

Чланарина за 2022. годину: 100 динара месечно, тј. 1200 динара на годишњем нивоу

Плаћеном чланарином обезбеђујете попуст од 10% на износ котизација на скуповима које организује Удружење педијатара Србије

Уплату извршити на рачун број: 265-1100310004301-47 Удружење педијатара Србије, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Пријава за чланство у Удружењу педијатара​

Статут Удружења педијатара

Скупштина Удружења педијатара Србије је дана 9.06. 2019. године, у складу са законским овлашћењима, донела Статут Удружења педијатара Србије, чијим ступањем на снагу престаје да важи Статут Удружења педијатара Србије од 22.09.2018.

Правилник о признањима

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА УДРУЖЕЊА ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ

Удружење педијатара Србије