Удружење педијатара Србије са задовољством  Вас позива  на:

2 5 . С Е М И Н А Р  П Е Д И Ј А Т Р И Ј С К Е  Ш К О Л Е  С Р Б И Ј Е 

који ће бити одржан од 13. до 17. јуна у Врњачкој Бањи  

„Већ двадесет и пет година Педијатријска школа Србије је место сусрета  наших колега из земље и иностранства; прилика за размену знања и упознавање са најновијим достигнућима у области педијатрије. Говоримо ли у бројкама – десетине предавача и стотине учесника који су неким од претходних Школа присуствовали како би се едуковали – велико су признање нама као организаторима. Иако су бројке згодан начин да се искаже постигнуће, допринос Педијатријске школе унапређењу професије и изградњи савремене педијатријске доктрине није само на овај начин мерљив и пресудан али је, сасвим извесно, свеобухватно посматрајући – огроман. Захваљујемо се свима који су нам помогли да Педијатријска школа постане ово што је данас – регионално најзначајнији професионални сусрет оних који се баве здравственом заштитом деце, у складу са савременим достигнућима медицинске науке и струке.  Са задовољством Вас очекујемо и на следећем, јубиларном 25-ом Семинару.“


                                                                                        Према одлуци број 153-02-00118/2023-01 од 22.05.2023.

                                                                                   25.Семинар педијатријске школе Србије је АКРЕДИТОВАН!


14.06.2023. акредитован као национални симпозијум А-1-742/23, и носи 8 поена за предаваче а 4 поена за полазнике;


15.06.2023. акредитован као национални симпозијум А-1-743/23, и носи 8 поена за предаваче а 4 поена за полазнике;


16.06.2023. акредитован као национални симпозијум са међународним учешћем А-1-744/23, и носи 9 поена за предаваче а 5 поена за полазнике

0
тематских области
0
предавача
0 +
учесника

 

 

ПРЕЛИМИНАРНИ ПРОГРАМ

 

 

СПИСАК ТЕМА, МОДЕРАТОРА И КОМОДЕРАТОРА ЗА 24. СЕМИНАР ПЕДИЈАТРИСКЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕРЕГИСТРАЦИЈА