Педијатријска школа

Удружење педијатара Србије је оснивач Педијатријске школе, која представља континуирану последипломску едукацију, са циљем иновације знања и стицања извесних практичних вештина педијатара и других лекара из свих области здравствене заштите деце и омладине.
Априла 1996. године Удружење је донело одлуку да се формира и да отпочне са радом Југословенска педијатријска школа, која је замишљена као организована континуирана едукација педијатара и других лекара, медицинских сестара и других педијатријских кадрова. Школа је почела са радом у организацији и под вођством проф. др Александра Крстића (1936-2012), првог директора Школе и тадашњег председника Удружења педијатара СР Југославије. Први семинар Педијатријске школе одржан је 6-11.10.1997. године. Наредних година Школа је наставила с радом и за то време је мењала називе: Педијатријска школа Србије и Црне Горе (2002-2006) и Педијатријска школа Србије (од 2007. надаље).
Од 2002. правним конституисањем и регистровањем Удружења код надлежног државног органа, извршено је нормативно устројство Школе усвајањем Правилника о раду Педијатријске школе. Правилником су дефинисани циљеви Школе: стална обавеза и дугорочни задатак Школе јесте допринос изградњи јединствене, савремене и рационалне педијатријске доктрине примерене оствареном степену демографске и епидемиолошке транзиције становништва, као и економским могућностима земље.
У настојању да се остваре утврђени програмски циљеви и задаци, Школа развија и спроводи активности у складу са савременим достигнућима медицинске науке и струке, као и опредељењима националне стратегије здравствене заштите деце и омладине, придржавајући се релевантних докумената, ставова и одредби Светске здравствене организације, УНИЦЕФ-а, Конвенције Уједињених нација о правима детета и међународних педијатријских асоцијација.
Најзначајнији вид едукативне активности Школе представљају вишедневни семинари који се одржавају једном годишње. На семинарима Школе до сада је презентовано је преко 1200 тема, које су из области клиничке и социјалне педијатрије, односно секундарне и терцијарне на једној и примарне здравствене заштите деце и омладине, на другој страни.
Едукација се реализује кроз предавања са дискусијом, округле столове, симпозијуме и разне облике интерактивне наставе. Предавања домаћих и страних експерата (до сада су у школи наступали предавачи из САД, Италије, Мађарске, Грчке, Републике Српске, Црне Горе, Македоније, Словеније, Хрватске) омогућују праћење научних и стручних новина и достигнућа у земљи и иностранству.
Школа је намењена првенствено педијатрима и другим профилима лекара специјалиста и лекара на специјализацији из свих области здравствене заштите деце и омладине са територије Републике Србије. Полазници Школе, под истим условима, могу бити и лекари из других држава. Осим слушалаца из Србије, Црне Горе и Републике Српске, који од почетка рада Школе чине главнину учесника, од 2012. године семинаре организовано посећују групе педијатара из Македоније, а појединачно и слушаоци из Дистрикта Брчко, Федерације БиХ и Словеније. У проследњих десет година, на семинарима је присуствовало у просеку око 450-500 слушалаца.
У време одржавања семинара Педијатријска школа објављује зборник радова који садржи саопштене теме. Од 2006. године зборници предавања се каталогизују у Народној библиотеци Србије (ЦИП). Од 2013. године зборници радова се могу слободно преузети са интернет портала Удружења. Годишњи семинари Школе се акредитују код Здравственог савета Србије. По завршеној континуираној еукацији учесници добијају уверење које садржи податке прописане од стране Здравственог савета.
Једно од препознатљивих обележја ове манифестације јесте богат културни и друштвени програм који омогућава стицање знања у пријатној атмосфери стварање нових познанстава, размену искустава и планирање будуће сарадње.
Услед неповољне епидемиолошке ситуације изазване ЦОВИД-19 пандемијом, 23. Семинар Педијатријске школе Србије није одржан услед поштовања мера Кризног Штаба за сузбијање заразне болести. Удружење Педијатара Србије је донело одлуку да ће се 24. Семинар Педијатријске школе сасвим извесно одржати 2021. године, у складу са прописима које епидемиолошка ситуација налаже.

ПРАВИЛНИК О РАДУ

Проф. др Војислав Парезановић

Директор
Универзитетска дечја клиника 11000 Београд, Тиршова 10
vparezan@gmail.com

Проф. др Срђан Пашић

Заменик директора
Институт за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић”-Нови Београд 11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8 pasic325@gmail.com

Др Горан Вукомановић

Универзитетска дечја клиника 11000 Београд, Тиршова 10 pedijatar.goran@gmail.com

Проф. др Георгиос Константинидис

председник Удружења педијатара Србије Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине 21000 Нови Сад,
Хајдук Вељкова 10 srbgeorgios@gmail.com

Доц. др Зоран Лековић

Универзитетска дечја клиника 11000 Београд, Тиршова 10 zlekovic2000@yahoo.com

Проф. др Маја Ђорђевић

Институт за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић”-Нови Београд 11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8 mayamarko@gmail.com

Доц. др Ивана Воргучин

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10
ivana.vorgucin@gmail.com

Асист. Др сци Раша Медовић

Педијатријска клиника
УКЦ Крагујевац rasamedovic@gmail.com

Доц.др Тања Реџек Мудринић

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине 21000 Нови Сад,
Хајдук Вељкова 10
tatjana.redzek@gmail.com

Проф. др Милош Кузмановић

Институт за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић”-Нови Београд 11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8 mmilosbg@gmail.com

Доц. др Бранкица Спасојевић​

Универзитетска дечја клиника 11000 Београд, Тиршова 10 brankica.spasojevic@udk.bg.ac.rs

Doc. dr Snežana Živanović

Дечја клиника УКЦ Ниш zsneza@yhoo.com

Проф. др Љиљана Шуловић

КБЦ Приштина ljiljanasulovic64@gmail.com

ПРАВИЛНИК О РАДУ ПЕДИЈАТРИСКЕ ШКОЛЕ