Udruženje pedijatara logo

Удружење педијатара Србије

Педијатријска школа

УПРАВА ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ (2017 - 2022)

Проф. др Драгана Јанић - директор
Универзитетска дечја клиника
11000 Београд, Тиршова 10
факс. 011/684-672
dr.janic@eunet.rs

Проф. др Срђан Пашић - заменик директора
Институт за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић”-Нови Београд
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-169
pasic325@gmail.com

Проф. др Нада Константинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10
тел. 021/4880417
nada.konstantinidis@gmail.com

Проф. др Александра Стојадиновић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине,
21000 Нови Сад,
Хајдук Вељкова 10,
тел. 021/425-200
sasas@neobee.net

Проф. др Гордана Костић
Клинички центар Ниш - Клиника за дечје интерне болести
18000 Ниш, Булевар Зорана Ђинђића 48
018/4234-190
drgordanakostic@gmail.com

Проф. др Биљана Вулетић
Клинички центар - Дечја клиника
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/333-086
sibil@ptt.rs

Проф. др Драгица Одаловић
Медицински факултет, Приштина - Косовска Митровица
38220 Косовска Митровица
тел. 011/473-077
dragica.odalovic@gmail.com

Проф. др Мирјана Костић
Универзитетска дечја клиника
11000 Београд, Тиршова 10
факс: 011/3612858
kostic1mirjana@yahoo.com

Доц. др Милош Кузмановић

Институт за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић”-Нови Београд
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-245
mmilosbg@gmail.com

Проф др Радован Богдановић - почасни члан
Удружење педијатара Србије
11070 Београд, Радоја Дакића 6-8
majkaidete@ptt.rs

Проф. др Недељко Радловић - почасни члан
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
11000 Београд, Џорџа Вашингтона 19
тел.  011 3234-450.
n.radlovic@beotel.net


Национални водич за рационалну употребу антибиотика

Национални водич за рационалну употребу антибиотика

Објављено: 15.11.2018. године

15.11.2018. је промовисан Национални водич добре клиничке праксе Рационална употреба антибиотика

Детаљније
ИНИЦИЈАТИВА

ИНИЦИЈАТИВА

Објављено: 26.09.2018. године

Детаљније
Све актуелности

Израда сајта Израда сајтова Србија