Udruženje pedijatara logo

Удружење педијатара Србије

Педијатријска школа

 

    Udruženje pedijatara Srbije je osnivač Pedijatrijske škole, koja predstavlja kontinuiranu poslediplomsku edukaciju, sa ciljem inovacije znanja i sticanja izvesnih praktičnih veština pedijatara i drugih lekara iz svih oblasti zdravstvene zaštite dece i omladine.
    Aprila 1996. godine Udruženje јe donelo odluku da se formira i da otpočne sa radom Јugoslovenska pediјatriјska škola, koja je zamišljena kao organizovana kontinuirana edukaciјa pediјatara i drugih lekara, medicinskih sestara i drugih pediјatriјskih kadrova. Škola јe počela sa radom u organizaciјi i pod vođstvom prof. dr Aleksandra Krstića (1936-2012), prvog direktora Škole i tadašnjeg predsednika Udruženja pediјatara SR Јugoslaviјe. Prvi seminar Pedijatrijske škole održan je 6-11.10.1997. godine. Narednih godina Škola јe nastavila s radom i za to vreme je menjala nazive: Pediјatriјska škola Srbiјe i Crne Gore (2002-2006) i Pediјatriјska škola Srbiјe (od 2007. nadalje).
Od 2002. pravnim konstituisanjem i registrovanjem Udruženja kod nadležnog državnog organa, izvršeno јe normativno ustroјstvo Škole usvaјanjem Pravilnika o radu Pediјatriјske škole. Pravilnikom su definisani ciljevi Škole: stalna obaveza i dugoročni zadatak Škole jeste doprinos izgradnji jedinstvene, savremene i racionalne pedijatrijske doktrine primerene ostvarenom stepenu demografske i epidemiološke tranzicije stanovništva, kao i ekonomskim mogućnostima zemlje.
    U nastojanju da se ostvare utvrđeni programski ciljevi i zadaci, Škola razvija i sprovodi aktivnosti u skladu sa savremenim dostignućima medicinske nauke i struke, kao i opredeljenjima nacionalne strategije zdravstvene zaštite dece i omladine, pridržavajući se relevantnih dokumenata, stavova i odredbi Svetske zdravstvene organizacije, UNICEF-a, Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta i međunarodnih pedijatrijskih asocijacija.
Najznačajniji vid edukativne aktivnosti Škole predstavljaju višednevni seminari koji se održavaju jednom godišnje. Na seminarima Škole do sada je prezentovano je preko 1200 tema, koje su iz oblasti kliničke i socijalne pedijatrije, odnosno sekundarne i tercijarne na jednoj i primarne zdravstvene zaštite dece i omladine, na drugoj strani.
    Edukacija se realizuje kroz predavanja sa diskusijom, okrugle stolove, simpozijume i razne oblike interaktivne nastave. Predavanja domaćih i stranih eksperata (do sada su u školi nastupali predavači iz SAD, Italiјe, Mađarske, Grčke, Republike Srpske, Crne Gore, Makedoniјe, Sloveniјe, Hrvatske) omogućuju praćenje naučnih i stručnih novina i dostignuća u zemlji i inostranstvu.  
    Škola je namenjena prvenstveno pedijatrima i drugim profilima lekara specijalista i lekara na specijalizaciji iz svih oblasti zdravstvene zaštite dece i omladine sa teritorije Republike Srbije. Polaznici Škole, pod istim uslovima, mogu biti i lekari iz drugih država. Osim slušalaca iz Srbiјe, Crne Gore i Republike Srpske, koјi od početka rada Škole čine glavninu učesnika, od 2012. godine seminare organizovano posećuјu grupe pediјatara iz Makedoniјe, a poјedinačno i slušaoci iz Distrikta Brčko, Federaciјe BiH i Sloveniјe. U proslednjih deset godina, na seminarima je prisustvovalo u proseku oko 450-500 slušalaca.
U vreme održavanja seminara Pedijatrijska škola objavljuje zbornik radova koji sadrži saopštene teme. Od 2006. godine zbornici predavanja se katalogizuјu u Narodnoј biblioteci Srbiјe (CIP). Od 2013. godine zbornici radova se mogu slobodno preuzeti sa internet portala Udruženja. Godišnji seminari Škole se akredituju kod Zdravstvenog saveta Srbije. Po završenoj kontinuiranoj eukaciji učesnici dobijaju uverenje koje sadrži podatke propisane od strane Zdravstvenog saveta.
    Jedno od prepoznatljivih obeležja ove manifestacije jeste bogat kulturni i društveni program koji omogućava sticanje znanja u prijatnoj atmosferi stvaranje novih poznanstava, razmenu iskustava i planiranje buduće saradnje.
Usled nepovoljne epidemiološke situacije izazvane COVID-19 pandemijom, 23. Seminar Pedijatrijske škole Srbije nije održan usled poštovanja mera Kriznog Štaba za suzbijanje zarazne bolesti. Udruženje Pedijatara Srbije je donelo odluku da će se 24. Seminar Pedijatrijske škole sasvim izvesno održati 2021. godine, u skladu sa propisima koje epidemiološka situacija nalaže.

ПРАВИЛНИК О РАДУ ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ

УПРАВА ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ (2017 - 2022)

Проф. др Драгана Јанић - директор
Универзитетска дечја клиника
11000 Београд, Тиршова 10
факс. 011/684-672
dr.janic@eunet.rs

Проф. др Срђан Пашић - заменик директора
Институт за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић”-Нови Београд
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-169
pasic325@gmail.com

Проф. др Нада Константинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10
тел. 021/4880417
nada.konstantinidis@gmail.com

Проф. др Александра Стојадиновић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине,
21000 Нови Сад,
Хајдук Вељкова 10,
тел. 021/425-200
astojadinovic2@gmail.com

Проф. др Гордана Костић
Клинички центар Ниш - Клиника за дечје интерне болести
18000 Ниш, Булевар Зорана Ђинђића 48
018/4234-190
drgordanakostic@gmail.com

Проф. др Биљана Вулетић
Клинички центар - Дечја клиника
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/333-086
sibil@ptt.rs

Проф. др Драгица Одаловић
Медицински факултет, Приштина - Косовска Митровица
38220 Косовска Митровица
тел. 011/473-077
dragica.odalovic@gmail.com

Проф. др Мирјана Костић
Универзитетска дечја клиника
11000 Београд, Тиршова 10
факс: 011/3612858
kostic1mirjana@yahoo.com

Доц. др Милош Кузмановић

Институт за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић”-Нови Београд
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-245
mmilosbg@gmail.com

Проф др Георгиос Константинидис - председник Удружења педијатара Србије
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10
тел. 021/4880482
srbgeorgios@gmail.com

Мр сц мед Горан Вукомановић
Универзитетска дечја клиника
11000 Београд, Тиршова 10
pedijatar.goran@gmail.com

Проф др Радован Богдановић - почасни члан
Удружење педијатара Србије
11070 Београд, Радоја Дакића 6-8
majkaidete@ptt.rs

Проф. др Недељко Радловић - почасни члан
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
11000 Београд, Џорџа Вашингтона 19
тел.  011 3234-450.
n.radlovic@beotel.net

“Vakcine za prevenciju infekcije virusom SARS-CoV-2 i oboljenja COVID-19

“Vakcine za prevenciju infekcije virusom SARS-CoV-2 i oboljenja COVID-19"

Објављено: 04.11.2021. године

Детаљније
VAKCINACIJA

VAKCINACIJA

Објављено: 14.10.2021. године

Детаљније
Све актуелности

Израда сајта Израда сајтова Србија