Udruženje pedijatara logo

Удружење педијатара Србије

Педијатријска школа

УПРАВА ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ (2012 - 2017)

Проф. др Радован Богдановић - Директор
Институт за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић”-Нови Београд
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
011-3108-116
majkaidete@ptt.rs

Проф. др Емилија Голубовић
Клинички центар Ниш - Клиника за дечје интерне болести
18000 Ниш, Булевар Зорана Ђинђића 48
018-334-190
ema.golubovic@gmail.com

Проф. др Срђан Пашић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић”-Нови Београд
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-169

Проф. др Драгана Јанић
Универзитетска дечја клиника
11000 Београд, Тиршова 10
факс. 011/684-672
dr.janic@eunet.rs

Проф. др Нада Константинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10
тел. 021-425-200

Проф. др Биљана Вулетић
Клинички центар - Дечја клиника
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/333-086
sibil@ptt.rs

Проф. др Драгица Одаловић
Медицински факултет, Приштина - Косовска Митровица
38220 Косовска Митровица
тел. 011/473-077


Проф. др Недељко Радловић - Заменик директора
Универзитетска дечја клиника
11000 Београд, Тиршова 10
факс: 011/684-672
n.radlovic@beotel.net

Проф. др Александра Стојадиновић
Институт за здравствену заштиту деце иомладине Војводине,
21000 Нови Сад,
Хајдук Вељкова 10,
тел. 021/425-200
sasas@neobee.net

РЕЗУЛТАТИ НАГРАДНОГ ТЕСТА ЗНАЊА

РЕЗУЛТАТИ НАГРАДНОГ ТЕСТА ЗНАЊА

Објављено: 26.07.2017. године

Детаљније
Седница Скупштине Удружења, Златибор,  22. јуна 2017.

Седница Скупштине Удружења, Златибор, 22. јуна 2017.

Објављено: 14.06.2017. године

Детаљније
Све актуелности

Израда сајта Израда сајтова Србија