PREDSEDNIŠTVO

Predsednistvo

PROF DR GEORGIOS KONSTANTINIDIS

PREDSEDNIK

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE, NOVI SAD
Predsednistvo

PROF DR SLOBODAN OBRADOVIĆ

ZAMENIK PREDSEDNIKA

PEDIJATRIJSKA KLINIKA KC, KRAGUJEVAC
Predsednistvo

MR SC MED GORAN VUKOMANOVIĆ

GENERALNI SEKRETAR

UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA, BEOGRAD
Predsednistvo

DR SLAVICA RAŠAJSKI

DOM ZDRAVLjA, NOVI SAD
Predsednistvo

PRIM DR DUŠAN VELISAVLjEV

OPŠTA BOLNICA, ZRENjANIN
Predsednistvo

PROF DR DRAGANA VUJIĆ

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE "DR VUKAN ČUPIĆ", BEOGRAD
Predsednistvo

MR SC MED MILANKO ČUKANOVIĆ

SPECIJALNA BOLNICA "BUKOVIČKA BANjA", ARANĐELOVAC
Predsednistvo

DR SC MED NEVENKA DOBRIČIĆ ČEVRLjAKOVIĆ

OPŠTA BOLNICA, KRUŠEVAC
Predsednistvo

PROF DR JELENA VOJINOVIĆ

DEČJA INTERNA KLINIKA KC, NIŠ
Predsednistvo

DR GORAN MLADENOV

DOM ZDRAVLjA, LESKOVAC
Predsednistvo

PROF DR DRAGICA ODALOVIĆ

DEČJA KLINIKA KBC, PRIŠTINA-GRAČANICA

PROF DR GEORGIOS KONSTANTINIDIS

PREDSEDNIK

PROF DR SLOBODAN OBRADOVIĆ

ZAMENIK PREDSEDNIKA

Обрадовић Душана Слободан је рођен 1957. у Крагујевцу, где је завршио основну школу и гимназију. Медицински факултет у Београду је уписао 1976/77., а дипломирао је 1982. са средњом оценом 9.00 (девет). До добијања специјализације из педијатрије 1987. Радио је у Служби хитне медицинске помоћи у Крагујевцу. Последипломске студије из неурологије уписао је школске 1982/83., магистрирао је 1991., а докторирао 1994. на Медицинском факултету у Београду. Специјалистички испит из педијатрије положио је 1991., и од тада ради у Педијатријској клиници КЦ-а у Крагујевцу. Од маја 2001. до јула 2004., као и од септембра 2012. до октобра 2015. вршио је дужност Директора клинике,. Оод 2001. до 2004. године члан је Управног одбора КБЦ Крагујевац. У периоду од фебруара 2010. до октобра 2012. је био Генерални директор Клиничког центра Крагујевац. У току његовог мандата је Клинички центар Крагујевац први пут акредитован 2011..
За асистента Медицинског факултета у Крагујевцу, за предмет педијатрија, изабран је 1992., за доцента 1995. за ванредног професора 1999. године. и за редовног професора 2005.
Након едукације из трансфонтанеларне неуросонографије 1989г. у Сплиту, др Слободан Обрадовић је међу првима у Србији почео самостално да се бави прегледом мозга кроз велику фонтанелу. Од 1990. он је редовни предавач ове неинвазивне методе на Југословенској школи ултразвука, а од 2001. модератор из Педијатријске и неонаталне ултрасонографије. Члан је управе Друштва за примену ултразвука у медицини, биологији и ветерини Србије.
Од 2005. Едукује колеге из земље и региона у Школи трансфонтанеларне неуросонографије која се сваке године одржава у Педијатријској клиници у Крагујевцу. Посебна област интересовања му је НЕОНАТАЛНА НЕУРОЛОГИЈА којој је посветио највећи део свог стручног и истраживачког рада. До сада је као предавач по позиву боравио на свим значајним скуповима педијатара и био је укључен у све облике последипломске наставе.
Редовни је предавач (био је модератор из области ултразвука и дечје неурологије) у Југословенској Педијатријској школи од њеног оснивања 1997. све до данас када је школа прерасла у Педијатријску школу Србије. Био је члан је председништва Педијатријске школе Србије и Црне Горе, а данас је Заменик председника Удружења педијатара Србије. Био је члан председништва Перинатолошке секције и члан председништва Педијатријске секције СЛД-а.
Платинасту Повељу Југословенске школе ултразвука добио је 2005., а дијамантску повељу Едукационог центра Србије за ултразвук је добио 2010. Године. Захвалницу Српског лекарског друштва за дугогодишњи успешан рад је добио новембра 2006., Плакету СЛД-а маја 2010. и Повељу СЛД-а 2016. Захвалницу Удружења педијатара Србије и Педијатријске школе Србије добио је јуна 2012., а Плакету Удружења педијатара Србије 2017.
Предавач је на ужој специјализацији из педијатрије, као и на последипломским студијама из Неуронаука на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. Укључен је у континуирану медицинску едукацију из перинатологије, педијатрије и неурологије како на матичном, тако и на другим медицинским факултетима (Београд, Нови Сад, Бањалука). Проф. др Слободан Обрадовић је аутор или коаутор у 232 рада (44 у часописима), 9 монографија и уџбеника, био је ментор у више магистарских и две докторске тезе. Служи се енглеским језиком. Ожењен је и има двоје деце.

MR SC MED GORAN VUKOMANOVIĆ

GENERALNI SEKRETAR

DR SLAVICA RAŠAJSKI

PRIM DR DUŠAN VELISAVLjEV

PROF DR DRAGANA VUJIĆ

MR SC MED MILANKO ČUKANOVIĆ

DR SC MED NEVENKA DOBRIČIĆ ČEVRLjAKOVIĆ

PROF DR JELENA VOJINOVIĆ

Redovni professor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, pedijatar, imunolog i reumatolog, Treasurer of Pediatric Rheumatology European Society (PRES), Predhodni predsednik i član Izvršnog odbora, Udruženja reumatologa Srbije.
Profesor je član Standing Committee of Pediatric Rheumatology EULAR, član je OMERACT grupe za ultrazvuk kod dece i mere ishoda bolesti u JIA, član Republičke stručne komisije za reumatologiju Ministarstva zdravlja RS, predsednik Komisije RFZO za odobravanje biološke terapije, član Predsedništva Udruženja pedijatara Srbije, Odgovorni nastavnik za specijalizacije iz Pedijatrije Medicinski fakultet Niš. Autor je i koautor velikog broja radova objavljenih međunarodnim i domaćim časopisima, h-indeks 17, i10 indeks 26, ima preko 1600 citata.

DR GORAN MLADENOV

PROF DR DRAGICA ODALOVIĆ