projekti

„Strengthening capacities of health professionals to provide continuity and quality of maternal and čild health, nutrition and early development services in the times of COVID epidemic“

„Uputstvo za negu i išranu novorođenčeta majki koje imaju sumnjivu ili potvrđenu infekciju Covid 19 u bolničkoj ili kućnoj izolaciji“

– preporuka Udruženja pedijatara Srbije, sastavljena u saradnji sa RSK za podršku dojenju, porodičnu i razvojnu negu novorođenčeta-

DOJENJE –BLAGODET I U VREME PANDEMIJE

„Jačanje kapaciteta pedijatrijske zdravstvene
zaštite za podršku razvoju dece u ranom detinjstvu“

O Projektu: obrazloženje,ciljevi,očekivani rezultati

Konferencija povodom završetka Projekta:

Dnevni red Konferencije

Otvaranje Konferencije

Uloga zdravstvenog sektora u ranom razvoju dece

Inovativni pristupi – pedijatrijska služba

Inovativni pristupi – patronažna služba

Razvojna savetovališta

Predlozi danjeg razvoja usluga za decu

Projekat:

„Racionalna upotreba antibiotika u pedijatriji“

1. Racionalna upotreba antibiotika u pedijatriji

2. Program

3. Izveštaj

4. Evaluacija

Kurs namenjen lekarima u Vojvodini održaće se 3. marta 2017.
Pozivi za delegiranje učesnika upućeni su direktorima zdravstvenih organizacija.
Program kursa u Novom Sadu

Kurs u Kraljevu, 30. maja 2017. u ZC Studenica
Program kursa u Kraljevu

ANTIBIOTICI U PEDIJATRIJI-STAVOVI LEKARA PEDIJATARA NA NIVOU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Saopštenje