Udruženje pedijatara Srbije upozorava da smanjenje stope obuhvata dece

obaveznom vakcinacijom tokom pandemije COVID 19 preti da uzrokuje novu ozbiljnu javno – zdravstvenu krizu i ugrozi živote dece u većoj meri nego COVID 19.

Udruženje pedijatara Srbije ističe i ovog puta da deca, što se mnogih aspekata odrastanja tiče već jesu, a potencijalnom epidemijom morbila, i što se žrtava tiče – mogu postati najveća „kolateralna“ šteta COVID 19 pandemije.

Poslednji podaci kojima se na teritoriji Srbije raspolaže pokazuju da je stopa obavezne vakcinacije protiv morbila u Srbiji opala za 25 – 30% odsto, a verovatno je da je ovaj pad obuhvata vakcinacijom i veći. U tom smislu postoji ozbiljan rizik da nakon, ili, izvesno, ako se ovaj trend nastavi, i tokom epidemije Covid 19 imamo epidemiju bolesti poput morbila. Ovo bi bio tragičan poraz javnog zdravstva i medicinske struke uopšte u Srbiji, i nedopustiva regresija. Od brojki podsećamo na činjenicu da je, zahvaljujući

vakcinaciji broj smrti u svetu usled morbila, od 2000 – 2018. godine globalno smanjen za 73%. Vakcina protiv morbila prevenirala je, u tom periodu, 23, 2 miliona smrti dece u svetu (podaci Svetske zdravstve organizacije: https://www.who.int/news-room/factšeets/detail/measles)

Imunizacija je jednostavna, efikasna i bezbedna procedura. Da se njome može na duži period zaustaviti epidemija pokazali smo i mi kada je nakon epidemije krajem 2017 i početkom 2018. značajno porastao obuhat dece vakcinacijom. Zaboravili smo, međutim, da u tom kratkom periodu bilo preko 5.000 obolelih (uglavnom dece) i 14 umrlih.

Prof.dr Georgios Konstantinidis, Predsednik UPS: „Morbili su visoko kontagiozna (zarazna bolest) i svaki obuhvat vakcinacijom manji od 95% je veliki rizik za izbijanje epidemije. U ovom trenutku smo „relativno“ zaštićeni merama i smanjenih kontakata zbog Covid 19 pandemije i smanjenom cirkulacijom svih uzročnika zaraznih bolesti u svim

kategorijama stanovništva, pa i među decom. Međutim ova situacija se pogoršava sa dužinom trajanja pandemije i konsekutivnim smanjenjem broja imunizovane dece, a posebnu opasnost će predstavljati otvaranje vrtića i škola u punom obimu. Aktuelno smanjenje obuhvata vakcinacijom posledica je, manjim delom objektivnih okolnosti i smanjene dostupnosti preventivne zdravstvene zaštite u pojedinim delovima sistema, ali i nedovoljne informisanosti i straha roditelja od odlaska u domove zdravlja i delovanja antivakcinalnog lobija“.

Imajući u vidu da je stopa imunizacije bila u opadanju i poslednjih nekoliko godina pre aktuelne pandemije, stanje je blizu alarmantnog, kako ga je označila i Svetska zdravstvena organizacija(https://www.who.int/news-room/fact-šeets/detail/measles) pa dete koje se rodi danas ima svega 20

odsto šansi da do svoje 5.godine primi sve globalno preporučene vakcine. Oklevanje sa vakcinacijom Svetska zdravstvena organizacija svrstala je među 10 najvećih pretnji javnom zdravlju.

Udruženje pedijatara Srbije se početkom februara ove godine pridružilo akciji Evropske pedijatrijska akademije (European Academy of Pediatrics (EAP)), i u tom smislu i ovim upozorenjem apeluje na nastavak i poboljšanje postotka obavezne vakcinacije u Republici Srbiji.

Udruženje pedijatara Srbije snažno zagovara kontinuitet vakcinalne rutine i u vreme kovid pandemije, podstiče pedijatre da zastupaju naučno proverene i nedvosmislene stavove o koristima vakcinacije, apeluje na roditelje da ne oklevaju sa obaveznom imunizacijom i zalaže se za nultu toleranciju prema antivakcinalnim stavovima.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *