Удружење педијатара Србије са задовољством и ентузијазмом најављује два велика едукативна скупа током 2022.године и позива Вас да у своје распореде уврстите:

2 4 . С Е М И Н А Р  П Е Д И Ј А Т Р И Ј С К Е  Ш К О Л Е  С Р Б И Ј Е 

који ће бити одржан од 14. до 18. јуна у Врњачкој Бањи  и 

4 . К О Н Г Р Е С  П Е Д И Ј А Т А Р А  С Р Б И Ј Е

29.септембра – 2.октобра у Врднику

Педијатријска школа, током двадесетогодишње традиције изградила је репутацију највећег едукативног скупа из области педијатрије у региону. Удружење педијатара Србије као оснивач и организатор и ове године планира четвородневни семинар коме ће присуствовати између 400 и 500 учесника из земље и региона; 60 предавача чија ће излагања бити подељена у двадесетак тематских области.