Borba za imunizaciju

Izjava Udruženja pedijatara Srbije o vakcinaciji

Imunizacija je proces stvaranja imuniteta, tj. sposobnosti organizma da se odbrani od različitih bolesti – virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija, kao i svih štetnih, kako bioloških, tako i hemijskih materija. Imunizacija može biti aktivna i pasivna. Aktivna imunizacija (vakcinacija) je postpupak kontrolisanog unošenja u organizam izmenjenih mikroorganizama ili njihovih produkata, s ciljem da se podstakne zaštitni imunski odgovor samog organizma. Tada se razvija otpornost prema tom uzročniku i slučaju ponovnog kontakta sprečava se razvoj bolesti. Pasivna imunizacija predstavlja primenu gotovih antitela ili seruma osobe koja je bila izložena infektivnom agensu, čime se obezbeđuje privremena zaštita. Takođe, pasivna imunizacija može da se odvija prirodnim putem, prelaskom sa majke na dete preko posteljice ili dojenjem, preko majčinog mleka. Zahvaljujući tome dete u prvih nekoliko meseci života ima dodatnu zaštitu od nekih zaraznih bolesti.
Alktivna imunizacija je jedna od najefektivnijih i najefikasnijih mera primarne prevencije, kojom se ostvaruje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti, tj. dostizanje i održavanje kolektivnog imuniteta. Ukoliko je većina populacije u zajednici vakcinisana protiv neke bolesti, celokupna zajednica će biti zaštićena (uključujuči i one koji nisu primili vakcinu zbog zdravstvenih razloga). S toga, ova medicinska intervencija štiti i pojedinca i celu zajednicu.
Vakcine imaju posebno značajnu ulogu u smanjenju smrtnosti i očuvanju zdravlja dece. Zahvaljujući vakcinaciji, mnoge nekada smrtonosne bolesti su danas su vrlo retke, međutim nisu potpuno iskorenjene. U našoj zemlji, sprovođenje vakcinacije je regulisano Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a prema Pravilniku o Programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti. Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi vakcinacija su – tuberkuloza, difterija, tetanus, dečija paraliza, veliki kašalj, male boginje, rubeola, zauške, hepatitis B, oboljenja izazvana Hemofilusom influence tip b i oboljenja izazvana Streptokokom pneumonije.
Uprkos dokazanoj koristi imunizacije, u poslednjih nekoliko godina snižena je stopa obuhvata dece obaveznom vakcinacijom, što je rezultovalo pojavom epidemija malih boginja, zauški i velikog kašlja, uz povećanje broja sporadičnog obolevanja od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom. Problem predstavlja i aktuelna epidemiološka situacija izazvana novim koronavirusom, zbog čega je delom dodatno smanjen.obuhvat vakcinacije dece
S idejom da se pažnja opšte javnosti i zdravstvenih radnika usmeri na značaj imunizacije, 2005. godine Svetska zdravstvena organizacija je pokrenula inicijativu za organizovanje Nedelje imunizacije, koja se svake godine obeležava poslednje nedelje aprila.
Udruženje pedijatara Srbije se od svog nastanka zalagalo za imunizaciju dece. Ova tema je i ranije bila zastupljena na posebno organizovanim stručnim skupovima, ali je kontinuirana aktivnost u kampanji Borba za imunizaciju formalno ustanovljena na 18. seminaru Pedijatrijske škole Srbije 2015. godine. Tada je održan Okrugli sto, nakon čega su doneti sledeći zaključci: da je potrebno da se obezbedi redovno snabdevanje vakcinama, pravovremeno i u dovoljnim količinama na svim vakcinalnim punktovima; da se formiraju Nacionalni savetodavni komitet za imunizaciju; da se preduzmu mere za usklađivanje broja adekvatno osposobljenih lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dece i omladine sa objektivnim potrebama. Pedijatri Srbije su tada izrazili svoju spremnost da se i dalje beskompromisno bore za promociju imunizacije u javnosti, a protiv svih vidova delovanja antivakcinalnog lobija. Nakon ovog sastanka upućeno je i pismo Ministru zdravlja za iznetim problemima i zaključcima.
Pedijatri Srbije su još jednom iskazali svoju odlučnost u borbi usvajanjem Izjave pedijatara Srbije o vakcinaciji dece. na naučno-stručnom sastanku, 48. pedijatrijski dani Srbije u Nišu, 2017. godine. U Izjavi su pozvani svi nadležni državni organi da pristupe izradi nacionalnog akcionog plana za suzbijanje aktivnosti i uticaja antivakcinalnog delovanja, kao i relevantni društveni činioci, uključujući i medije, na zajedničko delovanje u izgradnji pozitivnih stavova prema vakcinaciji kao jednom od najvećih dostignuća savremene medicine.
Na inicijativu Lekarske komore Srbije, ugledni predstavnici državnih, naučnih, obrazovnih institucija i strukovnih komora u zdravstvenom sistemu Srbije potpisali su, 30. januara 2018. godine, zajedničku Deklaraciju o podršci vakcinaciji
Vakcinacija ima nezamenjivu ulogu u zaštiti dece i cele populacije od zaraznih bolesti. Borba za imunizaciju zapravo predstavlja borbu za ostvarivanje prava deteta na zdravlje, razvoj i odrastanje. Cena propusta u vakcinaciji je previsoka, a može se lako izbeći odgovornim ponašanjem roditelja, celog zdravstvenog sistema i društva u celini.

Vakcinacija

Vakcinacija dece u vreme pandemije kovida-19​

Kako se dokazuje da su vakcine bezbedne?

Šta su sastojci vakcina?

Kako vakcine utiču na imunitet?

Zašto je raspored vakcinacije takav?

A šta je sa autizmom?