Udruženje pedijatara srbije

Previous slide
Next slide

O nama

Udruženje pedijatara Srbije je udruženje lekara pedijatara koji žive na teritoriji Republike Srbije i koji se slobodno i dobrovoljno udružuju radi reduzimanja aktivnosti na ostvarivanju određenih ciljeva i zadataka utvrdjenim ovim Statutom, organizuju zajednički rad, preuzimaju prava i obaveze u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima kojima se uređuju pitanja unutrašnje organiyacije rada i međusobni odnosi članova udruženja, a u skladu sa zakonom i drugim propisima (član 1 Statuta Udruženja).

– Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite dece i adolescenata u Republici Srbiji

– Organizovanje edukativnih obuka za pedijatre (kongresi, konferencije, stručni skupovi, vebinari) u cilju podsticanja razmene iskustava, znanja, dobre prakse i informacija o najnovijim medicinskim i doktrinarnim standardima koji se odnose na zdravstvenu zaštitu dece i adolescenata

-Podizanje svesti javnosti o značaju kontinuirane i adekvatne brige o zdravlju dece i adolescenata, uključujući promociju rutinske vakcinacije kao jedne od najvažnijih javno-zdravstvenih procedura

– Edukacija svih kadrova koji su direktno ili indirektno vezani za zdravstvenu zaštitu dece i omladine

– Komunikacija sa organima izvršne vlasti i ukazivanje na probleme u zdravstvenoj zaštiti dece

– Međunarodna saradnja sa sličnim organizacijama

– Adekvatna, dostupna i efikasna zdravstvena zaštita za svako dete u Srbiji

– Stimulativno radno okruženje za svakog pedijatra u Srbiji, koje podstiče profesionalni i lični napredak

Predsedništvo Udruženja pedijatara Srbije​

Prof. dr Radovan Bogdanović

Počasni predsednik UPS

Prof. dr Nedeljko Radlović

Počasni član Predsedništva UPS

Prof. dr Slobodan Obradović

Počasni član Predsedništva UPS

Prof. dr Georgios Konstantinidis

Predsednik
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
srbgeorgios@gmail.com

Dr Srđan Vukašinović

Zamenik predsednika
Kraljevo
srdjanvu66@gmail.com

237A3545

Mr sc. med. Goran Vukomanović

Generalni sekretar
Univerzitetska dečija klinika - Beograd
pedijatar.goran@gmail.com

Dr Goran Mladenov

Dom zdravlja Leskovac
g.mladenov61@gmail.com

Prim. dr Dušan Velisavljev

Opšta bolnica Zrenjanin
fcoffice@ptt.rs

Dr Andrea Đuretić

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i
omladine Vojvodine, Novi Sad
andrea.nikic89@gmail.com

Prof dr Snežana Marković

Kosovska Mitrovica
snezana.markovic.jovanovic@gmail.com

Prof. dr Jelena Vojinović

Dečija interna klinika KC Niš
vojinovic.jelena@gmail.com

Prof. dr Zoran Igrutinović

Dečija klinika Kragujevac
igzor@medf.kg.ac.rs

Doc. dr Jelena Martić

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd
jelena@net2yu.net

Asist. dr sc. med. Nevenka Jovičić

Univerzitetska dečija klinika - Beograd
jovicic.nevena@gmail.com

Članstvo

Članarina za 2024. godinu: 100 dinara mesečno, tj. 1200 dinara na godišnjem nivou

Plaćenom članarinom obezbeđujete popust od 10% na iznos kotizacija na skupovima koje organizuje Udruženje pedijatara Srbije

Uplatu izvršiti na račun broj: 265-1100310004301-47 Udruženje pedijatara Srbije, 21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 10

Prijava za članstvo u Udruženju pedijatara​

Statut Udruženja pedijatara Srbije

Skupština Udruženja pedijatara Srbije je dana 9.06. 2019. godine, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, donela Statut Udruženja pedijatara Srbije, čijim stupanjem na snagu prestaje da važi Statut Udruženja pedijatara Srbije od 22.09.2018.

Pravilnik o priznanjima

PRAVILNIK O DODELI PRIZNANjA UDRUŽENjA PEDIJATARA SRBIJE

Udruženje pedijatara Srbije