Udruženje pedijatara srbije

Previous slide
Next slide

O nama

Udruženje pedijatara Srbije je udruženje lekara pedijatara koji žive na teritoriji Republike Srbije i koji se slobodno i dobrovoljno udružuju radi reduzimanja aktivnosti na ostvarivanju određenih ciljeva i zadataka utvrdjenim ovim Statutom, organizuju zajednički rad, preuzimaju prava i obaveze u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima kojima se uređuju pitanja unutrašnje organiyacije rada i međusobni odnosi članova udruženja, a u skladu sa zakonom i drugim propisima (član 1 Statuta Udruženja).

– Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite dece i adolescenata u Republici Srbiji

– Organizovanje edukativnih obuka za pedijatre (kongresi, konferencije, stručni skupovi, vebinari) u cilju podsticanja razmene iskustava, znanja, dobre prakse i informacija o najnovijim medicinskim i doktrinarnim standardima koji se odnose na zdravstvenu zaštitu dece i adolescenata

-Podizanje svesti javnosti o značaju kontinuirane i adekvatne brige o zdravlju dece i adolescenata, uključujući promociju rutinske vakcinacije kao jedne od najvažnijih javno-zdravstvenih procedura

– Edukacija svih kadrova koji su direktno ili indirektno vezani za zdravstvenu zaštitu dece i omladine

– Komunikacija sa organima izvršne vlasti i ukazivanje na probleme u zdravstvenoj zaštiti dece

– Međunarodna saradnja sa sličnim organizacijama

– Adekvatna, dostupna i efikasna zdravstvena zaštita za svako dete u Srbiji

– Stimulativno radno okruženje za svakog pedijatra u Srbiji, koje podstiče profesionalni i lični napredak

Predsedništvo Udruženja pedijatara Srbije​

Prof. dr Radovan Bogdanović

Počasni predsednik UPS

Prof. dr Nedeljko Radlović

Počasni član Predsedništva UPS

Prof. dr Georgios Konstantinidis

Predsednik
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
srbgeorgios@gmail.com

Dr Srđan Vukašinović

Zamenik predsednika
Kraljevo
srdjanvu66@gmail.com

237A3545

Mr sc. med. Goran Vukomanović

Generalni sekretar
Univerzitetska dečija klinika - Beograd
pedijatar.goran@gmail.com

Dr Goran Mladenov

Dom zdravlja Leskovac
g.mladenov61@gmail.com

Prim. dr Dušan Velisavljev

Opšta bolnica Zrenjanin
fcoffice@ptt.rs

Dr Andrea Đuretić

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i
omladine Vojvodine, Novi Sad
andrea.nikic89@gmail.com

Prof dr Snežana Marković

Kosovska Mitrovica
snezana.markovic.jovanovic@gmail.com

Prof. dr Jelena Vojinović

Dečija interna klinika KC Niš
vojinovic.jelena@gmail.com

Prof. dr Zoran Igrutinović

Dečija klinika Kragujevac
igzor@medf.kg.ac.rs

Doc. dr Jelena Martić

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd
jelena@net2yu.net

Asist. dr sc. med. Nevenka Jovičić

Univerzitetska dečija klinika - Beograd
jovicic.nevena@gmail.com

Članstvo

Članarina za 2022. godinu: 100 dinara mesečno, tj. 1200 dinara na godišnjem nivou

Plaćenom članarinom obezbeđujete popust od 10% na iznos kotizacija na skupovima koje organizuje Udruženje pedijatara Srbije

Uplatu izvršiti na račun broj: 265-1100310004301-47 Udruženje pedijatara Srbije, 21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 10

Пријава за чланство у Удружењу педијатара​

Statut Udruženja pedijatara Srbije

Skupština Udruženja pedijatara Srbije je dana 9.06. 2019. godine, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, donela Statut Udruženja pedijatara Srbije, čijim stupanjem na snagu prestaje da važi Statut Udruženja pedijatara Srbije od 22.09.2018.

Pravilnik o priznanjima

PRAVILNIK O DODELI PRIZNANJA UDRUŽENJA PEDIJATARA SRBIJE

Udruženje pedijatara Srbije