Удружење педијатара Србије

О нама

Удружење педијатара Србије је удружење лекара педијатара који живе на територији Републике Србије и који се слободно и добровољно удружују ради предузимања активности на остваривању одређених циљева и задатака утврђених овим Статутом, организују заједнички рад, преузимају права и обавезе у складу са овим Статутом и другим општим актима којима се уређују питања унутрашње организације рада и међусобни односи чланова удружења, а у складу са законом и другим прописима (члан 1 Статута Удружења).

Председништво Удружења педијатара Србије

 

ПРОФ ДР ГЕОРГИОС КОНСТАНТИНИДИС

ПРЕДСЕДНИК
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД

ПРОФ ДР СЛОБОДАН ОБРАДОВИЋ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПЕДИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА КЦ, КРАГУЈЕВАЦ

МР СЦ МЕД ГОРАН ВУКОМАНОВИЋ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА, БЕОГРАД

ДР СЛАВИЦА РАШАЈСКИ

ДОМ ЗДРАВЉА, НОВИ САД

ПРИМ ДР ДУШАН ВЕЛИСАВЉЕВ

ОПШТА БОЛНИЦА, ЗРЕЊАНИН

ПРОФ ДР ДРАГАНА ВУЈИЋ

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР ВУКАН ЧУПИЋ", БЕОГРАД

МР СЦ МЕД МИЛАНКО ЧУКАНОВИЋ

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА "БУКОВИЧКА БАЊА", АРАНЂЕЛОВАЦ

ДР СЦ МЕД НЕВЕНКА ДОБРИЧИЋ ЧЕВРЉАКОВИЋ

ОПШТА БОЛНИЦА, КРУШЕВАЦ

ПРОФ ДР ЈЕЛЕНА ВОЈИНОВИЋ

ДЕЧЈА ИНТЕРНА КЛИНИКА КЦ, НИШ

ДР ГОРАН МЛАДЕНОВ

ДОМ ЗДРАВЉА, ЛЕСКОВАЦ

ПРОФ ДР ДРАГИЦА ОДАЛОВИЋ

Чланство

Чланарина за 2021. годину: 100 динара месечно, тј. 1200 динара на годишњем нивоу

Плаћеном чланарином обезбеђујете попуст од 10% на износ котизација на скуповима које организује Удружење педијатара Србије

Уплату извршити на рачун број: 265-1100310004301-47 Удружење педијатара Србије, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Пријава за чланство у Удружењу педијатара

Статут Удружења педијатара

Скупштина Удружења педијатара Србије је дана 9.06. 2019. године, у складу са законским овлашћењима, донела Статут Удружења педијатара Србије, чијим ступањем на снагу престаје да важи Статут Удружења педијатара Србије од 22.09.2018.

Правилник о признањима

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА УДРУЖЕЊА ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ

Удружење педијатара Србије