PROJEKTI

„Strengthening capacities of health professionals to provide continuity and quality of maternal and child health, nutrition and early development services in the times of COVID epidemic“

 „Uputstvo za negu i ishranu novorođenčeta majki koje imaju sumnjivu ili potvrđenu infekciju Covid 19 u bolničkoj ili kućnoj izolaciji“

– preporuka Udruženja pedijatara Srbije, sastavljena u saradnji sa RSK za podršku dojenju, porodičnu i razvojnu negu novorođenčeta-

ДОЈЕЊЕ –БЛАГОДЕТ И У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

„Јачање капацитета педијатријске здравствене
заштите за 
подршку развоју деце у раном детињству“

О Пројекту: образложење,циљеви,очекивани резултати

Koнференција поводом завршетка Пројекта:

Дневни ред Конференције

Отварање Конференције

Улога здравственог сектора у раном развоју деце

Иновативни приступи – педијатријска служба

Иновативни приступи – патронажна служба

Развојна саветовалишта

Предлози дањег развоја услуга за децу

Пројекат:

„Рационална употреба антибиотика у педијатрији“

1. Рационална употреба антибиотика у педијатрији

2. Програм

3. Извештај

4. Евалуација

Курс намењен лекарима у Војводини одржаће се 3. марта 2017.
Позиви за делегирање учесника упућени су директорима здравствених организација.

Програм курса у Новом Саду

Курс у Краљеву, 30. маја 2017. у ЗЦ Студеница
Програм курса у Краљеву

АНТИБИОТИЦИ У ПЕДИЈАТРИЈИ-СТАВОВИ ЛЕКАРА ПЕДИЈАТАРА НА НИВОУ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  

Саопштење