Udruženje pedijatara Srbije sa zadovoljstvom  Vas poziva  na:

2 5 . S E M I N A R  P E D I J A T R I J S K E  Š K O L E  S R B I J E 

koji će biti održan od 13. do 17. juna u Vrnjačkoj Banji  

„Već dvadeset i pet godina Pedijatrijska škola Srbije je mesto susreta  naših kolega iz zemlje i inostranstva; prilika za razmenu znanja i upoznavanje sa najnovijim dostignućima u oblasti pedijatrije. Govorimo li u brojkama – desetine predavača i stotine učesnika koji su nekim od prethodnih Škola prisustvovali kako bi se edukovali – veliko su priznanje nama kao organizatorima. Iako su brojke zgodan način da se iskaže postignuće, doprinos Pedijatrijske škole unapređenju profesije i izgradnji savremene pedijatrijske doktrine nije samo na ovaj način merljiv i presudan ali je, sasvim izvesno, sveobuhvatno posmatrajući – ogroman. Zahvaljujemo se svima koji su nam pomogli da Pedijatrijska škola postane ovo što je danas – regionalno najznačajniji profesionalni susret onih koji se bave zdravstvenom zaštitom dece, u skladu sa savremenim dostignućima medicinske nauke i struke.  Sa zadovoljstvom Vas očekujemo i na sledećem, jubilarnom 25-om Seminaru.“


                                                                                        Prema odluci broj 153-02-00118/2023-01 od 22.05.2023.

                                                                                   25.Seminar pedijatrijske škole Srbije je AKREDITOVAN!


14.06.2023. akreditovan kao nacionalni simpozijum A-1-742/23, i nosi 8 poena za predavače a 4 poena za polaznike;


15.06.2023. akreditovan kao nacionalni simpozijum A-1-743/23, i nosi 8 poena za predavače a 4 poena za polaznike;


16.06.2023. akreditovan kao nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem A-1-744/23, i nosi 9 poena za predavače a 5 poena za polaznike

0
tematskih oblasti
0
predavača
0 +
učesnika

 

 

PRELIMINARNI PROGRAM

 

 

SPISAK TEMA, MODERATORA I KOMODERATORA ZA 24. SEMINAR PEDIJATRISKE ŠKOLE SRBIJEREGISTRACIJA