Tradicija

Skup je osmišljen tako da baštini tradiciju “Pedijatrijskih dana Srbije” koji se pod okriljem Udruženja organizuju već decenijama.

 

Novi pristup

Pored tradicije, Udruženje se trudi da zadovolji potrebu za konceptualno drugačijim stručnim sastankom u odnosu na ostale koji se održavaju u oblasti pedijatrije, te nudi učesnicima moderan i kvalitetan edukativni format.

Spajanjem tradicionalnog i modernog, Udruženje pedijatara Srbije ima nameru da organizuje konferenciju koja značajno doprinosi unapređenju znanja u oblasti pedijatrije.

Počasni odbor

Prof. dr Radovan Bogdanović
Prof. dr Nedeljko Radlović
Prof. dr Slobodan Obradović

 

Naučni odbor

Doc. dr Jelena Martić
Doc. dr Ivana Vorgučin
Prof. dr Snežana Marković Jovanović
Dr Srđan Vukašinović
Dr Andrea Đuretić
Prof. dr Vojislav Parezanović
Prof. dr Zoran Igrutinović

Organizacioni odbor

Prof. dr Georgios Konstantinidis
Dr Goran Vukomanović
Doc. dr Zoran Leković
Dr Goran Mladenov
Prim. dr Dušan Velisavljev
Dr Milica Plazačić
Dr Teodora Radošević