Kontinuirana edukacija

Udruženje pedijatara Srbije / Sekcija za neonatologiju

OPŠTE NAPOMENE VEZANE ZA SPROVOĐENJE PREPORUKA UDRUŽENJA PEDIJATARA SRBIJE*

Stav ekspertske grupe o primeni probiotika kod novorođene dece*

Udruženje pedijatara Srbije i Katedre pedijatrije

medicinskih fakulteta u Srbiji

PEDIJATRIJA, drugo dopunjeno izdanje

• Odlukama nadležnih organa svih medicinskih fakulteta u
Srbiji drugo dopunjeno izdanje Pedijatrije odobreno je kao
udžbenik za poslediplomsko usvršavanje lekara
Dva toma, 39 poglavlja, 2050 stranica
Izlazi iz štampe 14. juna 2022. godine

Za članove Udruženja pedijatara Srbije poseban popust u
redovnoj prodaji