Apstrakt treba da sadrži maksimalno 500 reči. Teme se mogu prijaviti iz svih oblasti pedijatrije, sa posebim osvrtom na:
Endokrinologiju, Nefrologiju,  Gastroenterologiju i ishranu, Neonatologiju, Hematologiju, Pulmologiju, Imunologiju i alergologiju, Urgentnu pedijatriju, Kardiologiju