Preporuka Udruženja pedijatara Srbije

Udruženje pedijatara Srbije (UPS) sve vreme svog postojanja snažno podržava vakcinaciju kao jednu od najznačajnijih procedura u zdravstvenoj zaštiti dece i prevenciji širenja zaraznih bolesti. Imajući u vidu, za sada poznate, epidemiološke i kliničke karakteristike COVID 19 infekcije u dece smatramo da je potrebno zanoviti već usvojene preporuke. U ovom trenutku, prema našim saznanjima, u […]